Chinaoffice
Cache Furnitures Ltd
Gangzhou, Tian He Bei Rd
Qiaolin Street,
Rm 220, No. 66